Bez tytułu – 1

Wygenerowany komputerowo kiełkujący gest wzrastania w wimagiowanej glebie, rodzącej nie/naturalne rośliny. Sugerujące coś, czym nie są, a do czego odnoszą swoją formę i znaczenie.